"corporate affair" — Słownik kolokacji angielskich

corporate affair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspólny romans
  1. corporate przymiotnik + affair rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He will join the company as vice president of corporate affairs.

powered by  eTutor logo