Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"Corporate investment" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: corporate investment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dotycząca spółki inwestycja
  1. corporate przymiotnik + investment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But in the second quarter, corporate investment seemed to fall back.