Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"corporate investment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotycząca spółki inwestycja
  1. corporate przymiotnik + investment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But in the second quarter, corporate investment seemed to fall back.