"corporate spending" — Słownik kolokacji angielskich

corporate spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotyczące spółki wydatki
  1. corporate przymiotnik + spending rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Corporate spending is down, said Smith, as companies cut back.

powered by  eTutor logo