"military spending" — Słownik kolokacji angielskich

military spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydatki wojskowe
  1. military przymiotnik + spending rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Military spending in and of itself doesn't really tell us much.

powered by  eTutor logo