"total spending" — Słownik kolokacji angielskich

total spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowite wydatki
  1. total przymiotnik + spending rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The total spending for 1988-89 will likely be more than $6 billion.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo