ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spending" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

spending rzeczownik

rzeczownik + spending
Kolokacji: 46
government spending • consumer spending • capital spending • defense spending • deficit spending • state spending • ...
spending + rzeczownik
Kolokacji: 51
spending Bill • spending cut • spending plan • spending spree • spending limit • spending program • spending money • spending habit • ...
spending + czasownik
Kolokacji: 23
spending rises • spending increases • spending grows • spending falls • spending shows • ...
czasownik + spending
Kolokacji: 46
cut spending • reduce spending • increase spending • control spending • limit spending • Spending is estimated • ...
przymiotnik + spending
Kolokacji: 87
military spending • Federal spending • public spending • total spending • discretionary spending • domestic spending • new spending • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
4. total spending = całkowite wydatki total spending
  • The total spending for 1988-89 will likely be more than $6 billion.
  • Can it really not be found from total public spending of around £650 billion?
  • As I have announced, total spending will be about £65 million a year.
  • The programs account for nearly 40 percent of total spending on hospital care.
  • The campaign's total spending so far this year was reported as $13,778,649.
  • The higher figure was nearly a quarter of total spending on health care.
  • Total Federal spending has not declined in any year since 1965.
  • About 16 percent of the total spending comes from coastal areas.
  • Social security accounts for about a third of total public spending in most western states.
  • That figure is about equal to the government's total social spending for the same period.
6. domestic spending = krajowe wydatki domestic spending
7. new spending = nowe wydatki new spending
8. high spending = wysokie wydatki high spending
9. social spending = socjalne wydatki social spending
10. wasteful spending = rozrzutne wydatki wasteful spending
12. additional spending = dodatkowe wydatki additional spending
13. excessive spending = nadmierne wydatki excessive spending
14. overall spending = ogólne wydatki overall spending
15. heavy spending = ciężkie wydatki heavy spending
16. corporate spending = dotyczące spółki wydatki corporate spending
17. lavish spending = rozrzutność lavish spending
18. personal spending = osobiste wydatki personal spending
19. extra spending = dodatkowe wydatki extra spending
20. current spending = obecne wydatki current spending
21. low spending = niskie wydatki low spending
22. big spending = duże wydatki big spending
przyimek + spending
Kolokacji: 15
about spending • on spending • in spending • of spending • for spending • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.