"Federal spending" — Słownik kolokacji angielskich

Federal spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wydatki federalne
  1. federal przymiotnik + spending rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The bill would increase federal spending by $400 billion in the next 10 years.

powered by  eTutor logo