"Corporate Affair" — Słownik kolokacji angielskich

Corporate Affair kolokacja
Popularniejsza odmiana: corporate affair
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wspólny Romans
  1. corporate przymiotnik + affair rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He will join the company as vice president of corporate affairs.

powered by  eTutor logo