"Corporate executive" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: corporate executive
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dotyczące spółki kierownictwo
  1. corporate przymiotnik + executive rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was of the old school, that you can't just be a corporate executive.

powered by  eTutor logo