"federal health official" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: federal official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): federalny urzędnik zdrowotny
  1. federal przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When it was over, local, state and federal officials began meeting.

powered by  eTutor logo