Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"highest-ranking official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik wysokiego szczebla
  1. highest-ranking przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the mid-13th century, it was established as a special court rank, held by the highest-ranking official of the emperor's company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo