"western official" — Słownik kolokacji angielskich

western official kolokacja
Popularniejsza odmiana: Western official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachodni urzędnik
  1. western przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That is because the answer would have been no, Western officials said.

powered by  eTutor logo