BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"diplomatic official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowny urzędnik
  1. diplomatic przymiotnik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Senior military and diplomatic officials from each nation attended.

powered by  eTutor logo