"national official" — Słownik kolokacji angielskich

national official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krajowy urzędnik
  1. national przymiotnik + official rzeczownik
    Silna kolokacja

    The Federation itself had met the union's national officials and treated them with courtesy.

powered by  eTutor logo