"American law official" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: American official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykański urzędnik prawa
  1. American przymiotnik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    American officials said each man had been shot more than 20 times.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo