Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"imperial official" — Słownik kolokacji angielskich

imperial official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cesarski urzędnik
  1. imperial przymiotnik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Finally, his troops killed about 2,000 enemies and kidnapped the imperial officials.

powered by  eTutor logo