MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"regional official" — Słownik kolokacji angielskich

regional official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): regionalny urzędnik
  1. regional przymiotnik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Major national, state, regional and local elected officials support the work of the coalition.

powered by  eTutor logo