"public official" — Słownik kolokacji angielskich

public official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny urzędnik
  1. public przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    During my time as a public official, I have followed the law.

podobne do "public official" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "public official" po angielsku

rzeczownik