"temporarily" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

temporarily przysłówek

czasownik + temporarily
Kolokacji: 240
temporarily suspended • temporarily closed • temporarily replaced • temporarily halt • temporarily lose • temporarily stop • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
  • He was even temporarily removed from power and imprisoned in 1075.
  • Somehow the cold water had temporarily removed the block to her memory.
  • The cornerstone was temporarily removed from the site on June 23, 2006.
  • After the 2005 season, the plants were temporarily removed during reconstruction (see below).
  • These blocks are sometimes temporarily removed due to international criticism.
  • Many experts said that with the threat of war temporarily removed, the price would sink lower in coming weeks.
  • Yesterday, the city temporarily removed the hotel from its referral list.
  • Experts said that with the threat of war temporarily removed the price would sink lower.
  • Some CF-18s have the light temporarily removed, but the window is always in place.
  • In 2013, the fountain will be removed temporarily for restoration.
13. temporarily housed = chwilowo zapewnić mieszkanie temporarily housed
15. live temporarily = żyj chwilowo live temporarily
18. temporarily blinded = chwilowo spowodować utratę wzroku temporarily blinded
19. temporarily treat = chwilowo potraktuj temporarily treat
24. temporarily put = chwilowo połóż temporarily put
25. work temporarily = pracuj chwilowo work temporarily
33. temporarily retire = chwilowo przejdź na emeryturę temporarily retire
temporarily + przymiotnik
Kolokacji: 14
temporarily insane • temporarily unable • temporarily blind • temporarily unavailable • temporarily absent • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.