"temporarily blinded" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo spowodować utratę wzroku
  1. blind czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    But first make sure he was not temporarily blinded a second time.

powered by  eTutor logo