"temporarily" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

temporarily przysłówek

czasownik + temporarily
Kolokacji: 240
temporarily suspended • temporarily closed • temporarily replaced • temporarily halt • temporarily lose • temporarily stop • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
13. temporarily housed = chwilowo zapewnić mieszkanie temporarily housed
15. live temporarily = żyj chwilowo live temporarily
18. temporarily blinded = chwilowo spowodować utratę wzroku temporarily blinded
  • But first make sure he was not temporarily blinded a second time.
  • The officer said he was temporarily blinded and lost control of the dog.
  • Though shot through the head, and temporarily blinded, he continued to command his men.
  • The gas exploded into the man's eyes, temporarily blinding him.
  • The ship and its crew were temporarily blinded with light.
  • He said a bit of dust had blown into his eye, temporarily blinding him.
  • When in Mesopotamia, he was temporarily blinded for three days.
  • One of my comrades had already fired, and I was temporarily blinded.
  • Those of the rest that had been looking straight at her yelled in surprise, temporarily blinded.
  • His wife had developed a disorder that left her temporarily blinded in one eye and required surgery.
19. temporarily treat = chwilowo potraktuj temporarily treat
24. temporarily put = chwilowo połóż temporarily put
25. work temporarily = pracuj chwilowo work temporarily
33. temporarily retire = chwilowo przejdź na emeryturę temporarily retire
temporarily + przymiotnik
Kolokacji: 14
temporarily insane • temporarily unable • temporarily blind • temporarily unavailable • temporarily absent • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.