"temporarily replace" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: temporarily replaced
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo zastąp
  1. replace czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The feature ran through 2009 being temporarily replaced on November 27.

powered by  eTutor logo