"temporarily halted" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily halted kolokacja
Popularniejsza odmiana: temporarily halt
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo zatrzymać się
  1. halt czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Production of the car was also halted temporarily in May 2011.

powered by  eTutor logo