"temporarily halt" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily halt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo zatrzymaj się
  1. halt czasownik + temporarily przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Production of the car was also halted temporarily in May 2011.

powered by  eTutor logo