14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"halt" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

halt czasownik

halt + rzeczownik
Kolokacji: 43
halt production • halt construction • halt attacks • halt operations • halt the advance • halt work • halt one's progress • ...
czasownik + halt
Kolokacji: 6
try to halt • call to halt • forced to halt • help halt • ask to halt • ...
halt + przyimek
Kolokacji: 33
halt before • halt by • halted after • halt at • halt in • ...
halt + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 26
temporarily halt • halt abruptly • halt suddenly • immediately halt • finally halt • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
  • Production of the car was also halted temporarily in May 2011.
  • Play had to be temporarily halted to clean up the floor.
  • State officials also temporarily halted the project due to safety concerns.
  • Trading in the company's stock was temporarily halted this morning.
  • Construction was temporarily halted in 2008, but the loop is now complete.
  • The church quickly grew to 68 members by 1836, but after that year persecution temporarily halted its growth.
  • He had temporarily halted his music career to adjust to teenage life in America.
  • As of July 2010, work on the development has been temporarily halted due to complications with funds.
  • The researchers were planning to increase that number to 16,000 when recruiting was temporarily halted.
  • The Navy should temporarily halt this plan and reconsider the entire effort.
2. halt abruptly = zatrzymaj się nagle halt abruptly
3. halt suddenly = zatrzymaj się nagle halt suddenly
4. immediately halt = natychmiast zatrzymanie się immediately halt
5. finally halt = w końcu zatrzymaj się finally halt

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.