"temporarily transferred" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo przenieść
  1. transfer czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    After getting death threats, he was temporarily transferred to another post.

powered by  eTutor logo