"temporarily treat" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily treat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo potraktuj
  1. treat czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Different medications have been used to temporarily treat ataxic cerebral palsy.

powered by  eTutor logo