"temporarily stop" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily stop kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo zatrzymaj się
  1. stop czasownik + temporarily przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    There's no way to temporarily stop us from changing and growing up.

powered by  eTutor logo