"temporarily lost" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily lost kolokacja
Popularniejsza odmiana: temporarily lose
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo przegrać
  1. lose czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    She was temporarily lost to view at the start of the second stage.

powered by  eTutor logo