"temporarily used" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily used kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo używany
  1. use czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    It was temporarily used as a military hospital in 1918-19.

powered by  eTutor logo