"temporarily leave" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily leave kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo wyjdź
  1. leave czasownik + temporarily przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He would also temporarily leave one operation to take part in another.

powered by  eTutor logo