"temporarily retired" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: temporarily retire
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo przejść na emeryturę
  1. retire czasownik + temporarily przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1997 he temporarily retired to deal with weight and drug problems.

powered by  eTutor logo