"temporarily" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

temporarily przysłówek

czasownik + temporarily
Kolokacji: 240
temporarily suspended • temporarily closed • temporarily replaced • temporarily halt • temporarily lose • temporarily stop • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
13. temporarily housed = chwilowo zapewnić mieszkanie temporarily housed
15. live temporarily = żyj chwilowo live temporarily
18. temporarily blinded = chwilowo spowodować utratę wzroku temporarily blinded
19. temporarily treat = chwilowo potraktuj temporarily treat
24. temporarily put = chwilowo połóż temporarily put
25. work temporarily = pracuj chwilowo work temporarily
33. temporarily retire = chwilowo przejdź na emeryturę temporarily retire
  • In 1997 he temporarily retired to deal with weight and drug problems.
  • In 1953 he temporarily retired from public performance, to focus on music competition.
  • As a result, she temporarily retired from the screen in 1926.
  • He temporarily retired from politics and set up an insurance agency.
  • He did not stand at the 1986 election and temporarily retired from active politics.
  • But he was not anxious for office and temporarily retired from politics in 1891.
  • He temporarily retired in 1985 but was persuaded by the company to return for another two years.
  • He temporarily retired to his farm until the next election.
  • Norton temporarily retired in 2004, but didn't stay away long.
  • After 15 years of work, in 2001 Martha took the decision to retire temporarily from the media.
temporarily + przymiotnik
Kolokacji: 14
temporarily insane • temporarily unable • temporarily blind • temporarily unavailable • temporarily absent • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.