"temporarily retire" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily retire kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo przejdź na emeryturę
  1. retire czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    In 1997 he temporarily retired to deal with weight and drug problems.

powered by  eTutor logo