"temporarily relieved" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: temporarily relieve
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo przynieść ulgę
  1. relieve czasownik + temporarily przysłówek
    Luźna kolokacja

    This may be temporarily relieved by moving into a position where the head is upside down.

powered by  eTutor logo