"temporarily relieve" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo przynieś ulgę
  1. relieve czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    This may be temporarily relieved by moving into a position where the head is upside down.

powered by  eTutor logo