"temporarily increase" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo wzrośnij
  1. increase czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The practice allows the drug company to temporarily increase sales.

podobne do "temporarily increase" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "temporarily increase" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo