"significantly increase" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znacznie wzrośnij
  1. increase czasownik + significantly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    So could we significantly increase the number of trees without taking away land from them?

powered by  eTutor logo