"temporarily relocate" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: temporarily relocated
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo przenieś
  1. relocate czasownik + temporarily przysłówek
    Luźna kolokacja

    Will you need to relocate temporarily in order to study?

powered by  eTutor logo