"temporarily relocated" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo przenieść
  1. relocate czasownik + temporarily przysłówek
    Silna kolokacja

    Will you need to relocate temporarily in order to study?

powered by  eTutor logo