"temporarily stopped" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: temporarily stop
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo zatrzymać się
  1. stop czasownik + temporarily przysłówek
    Luźna kolokacja

    There's no way to temporarily stop us from changing and growing up.

powered by  eTutor logo