"temporarily removed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo usunąć
  1. remove czasownik + temporarily przysłówek
    Silna kolokacja

    He was even temporarily removed from power and imprisoned in 1075.

powered by  eTutor logo