"temporarily assigned" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo przydzielić
  1. assign czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    In 1945, he was temporarily assigned to the Paris offices.

powered by  eTutor logo