"temporarily store" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily store kolokacja
Popularniejsza odmiana: temporarily stored
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo sklep
  1. store czasownik + temporarily przysłówek
    Luźna kolokacja

    These cells can be used to temporarily store any available card from the table.

powered by  eTutor logo