"temporarily stored" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily stored kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo przechować
  1. store czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    These cells can be used to temporarily store any available card from the table.

powered by  eTutor logo