"temporarily returned" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: temporarily return
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo wrócić
  1. return czasownik + temporarily przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    After his father died in 1941, he decided to return to the family business temporarily.

powered by  eTutor logo