"temporarily return" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily return kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo wróć
  1. return czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    After his father died in 1941, he decided to return to the family business temporarily.

powered by  eTutor logo