BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"return" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

return czasownik

return + rzeczownik
Kolokacji: 119
return calls • return fire • return messages • return one's attention • return one's smile • return one Member • return several percent • ...
czasownik + return
Kolokacji: 96
keep returning • begin returning • convince to return • return after missing • plan to return • scheduled to return • refuse to return • ...
return + przyimek
Kolokacji: 61
return to • return from • return following • return until • return after • ...
return + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 128
eventually return • finally return • return safely • return briefly • return shortly • return home • slowly return • quickly return • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
4. return safely = wróć bezpiecznie return safely
7. return home = powrót do domu return home
11. later return = później wróć later return
12. return alone = wróć w pojedynkę return alone
13. return late = wróć późno return late
26. return alive = wracać żywy return alive
27. return empty-handed = wrócić z pustymi rękami return empty-handed
28. return together = wróć razem return together
29. return someday = powrót someday return someday
32. return directly = wróć bezpośrednio return directly
  • After his father died in 1941, he decided to return to the family business temporarily.
  • He temporarily returned home for the birth of his second child.
  • But there would be no suspicion, if he should temporarily return among his friends.
  • He was released in 1958 and temporarily returned to the clergy.
  • Letherman temporarily returned on March 26 and 29 of 2010.
  • On other occasions, Mark's memory temporarily returns, such as when looking at photographs.
  • He has returned temporarily to Los Angeles to care for his mother.
  • Stack temporarily returned as Michael though July 14 to 16, 2009.
  • Hudson, after his surprising start, has returned to the bullpen temporarily.
  • Along with this, in episode 6 the contestants temporarily returned to their original teams.
39. return twice = wróć dwa razy return twice
40. fully return = w pełni wróć fully return

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.