"return alive" — Słownik kolokacji angielskich

return alive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wracać żywy
  1. return czasownik + alive przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    As you see, I returned alive from the park after all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo